Zatrudnimy ortodontę.  proszę o kontakt nr tel  535 333 229

możliwość odbycia stażu dla asystentek i młodych lekarzy